Studiereis Zeeland

Vlak over de grens in Nederland lopen verschillende algenprojecten voor algenkweek in de aquacultuur. Op 25 juni 2013 bezochten 13 geïnteresseerden een aantal van deze projecten tijdens een studiedag georganiseerd door het Vlaams Algenplatform en het Enalgae project van de UGent.

 

Dit bezoek begon aan HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Daar maakt de Onderzoeks-groep Aquacultuur in Deltagebieden (onderdeel Delta Academy) o.a. gebruik van het SEA Lab. Het lab is opgericht om praktijkonderzoek uit te voeren naar aquacultuur en algenkweek.  Er werd gestart met een workshop met presentaties rond lopende algenprojecten in Nederland die met aquacultuur te maken hebben. Onder andere de lopende algenprojecten in de Zuidwestelijke Delta werden voorgesteld en  kweekcondities van microalgen werden besproken. De presentaties van deze studiedag zijn beschikbaar op de ledenpagina van de Vlaams Algenplatform website. We bezochten verschillende proefopstellingen, waaronder deze in Kamperland bij Stichting Zeeschelp waar zoutwateralgen gekweekt worden als voer voor schelpdieren en copepoden die op hun beurt voer zijn voor tarbot en tong larven. Ook werd de schelpdieren hatchery and nursery van de Roem van Yerseke bezocht, waar algenkweek in een gesloten opstelling toegepast wordt in de hatchery, en een open opstelling aanwezig is voor de kweek van algen bestemd voor iets oudere schelpdieren in de nursery.  Tenslotte werden de open vijvers van Zeeland Aquacultuur bezocht, een proefstation met buitenvijvers voor schelpdieren en algenkweek, waar de uitdagingen en haalbaarheid van dit type schelpdierenkweek werd toegelicht. Op elk van deze locaties konden we rekenen op een enthousiaste en bijzonder leerrijke toelichting van de aanwezige medewerkers. Na afloop waren deelnemers unaniem enthousiast over deze interessante en nuttige bezoeken, en verklaarde ook iedereen van plan te zijn aan een volgend bezoek deel te nemen. Onderstaand vindt u enkele sfeerbeelden terug.