Praktijkbezoek: Algen in glastuinbouw

 

Wist u dat er in Nederland de afgelopen drie jaar onderzoek werd verricht waaruit blijkt dat algen onder glas duurzaam en economisch geproduceerd kunnen worden? Algen vormen een veelbelovende optie, maar hoe gaat de teelt  in de praktijk? Welke uitdagingen moeten aangepakt worden wil de algenteelt daadwerkelijk een vlucht nemen? Om een antwoord te geven op deze vragen organiseert het Vlaams Algenplatform een studiedag met bedrijfsbezoek donderdag 20 maart 2014.

 

We starten met een bezoek aan Wageningen UR Glastuinbouw. Daar zal dr. Silke Hemming, teamleider tuinbouwtechnologie, toelichten hoeveel algenteelt werkelijk kost. Hemming: “Er bestaan vele misvattingen over de kosten voor het produceren van algen in een kas. Ons onderzoek laat zien dat in vergelijking met andere productieprocessen, de kosten vergelijkbaar zijn. De kostprijs voor de productie van 1 kg drogestof algen is vergelijkbaar met de kostprijs voor de productie van 1 kg drogestof tomaat”. Na deze economische uiteenzetting zal dhr. Wim Voogt de  algenteelt zelf behandelen. Hij bespreekt met welke teeltfactoren er rekening gehouden moet worden en geeft ook een aantal praktische tips mee. Tenslotte brengen we een bezoek aan de algenreactoren die in het kassencomplex in Bleiswijk gebruikt worden voor onderzoek.

Na de middag volgt een bezoek aan Lgem. Lgem is de eerste Nederlandse firma die gesloten algenreactoren gebruikte op commerciële schaal. Hun productie, die volledig in serres plaatsvindt, wordt reeds sedert 2007 gebruikt als voedingssupplement.

 

Programma

7.15

Samenkomst in Berchem (NMBS station Antwerpen-Berchem, Burgemeester Edgar Ryckaertsplein 1, 2600 Berchem )

7.30

Vertrek met de bus

10.00

Ontvangst op Wageningen UR Glastuinbouw

10.15 – 10.45

Overzicht algenactiviteiten WUR Glastuinbouw. Is algenteelt technisch mogelijk en economisch verantwoord? (Silke Hemming)

10.45 – 11.15

De teelt van algen:  teeltfactoren en praktische tips (Wim Voogt)

11.15 - 12.00

Bezoek algenreactoren in kas

12.00

Broodjeslunch

13.00

Vertrek naar Lgem

14.30

Bezoek Lgem (Den Haag)

15.30

Vertrek naar Antwerpen

17.00

Aankomst in Berchem

 

Inschrijven

De plaatsen zijn beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap!

 

Deelnameprijs is € 30 excl. BTW voor leden van het Vlaams Algenplatform en € 50 excl. BTW voor niet-leden. Inschrijven kan enkel via online registratie.

 

De inschrijving is definitief nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen. Na online inschrijving ontvangt u een factuur. Inschrijven kan tot en met 15 maart 2014. Annuleren kan kosteloos voor 15 maart 2014 per email naar karolienkj.deprez@ugent.be. Na deze datum is de annulatiekost € 50 excl. BTW.

 

Tot 20 maart!